Detaylı Bilimsel Program

10 Ekim 2018, Çarşamba
Saat SALON C
Saat SALON D
Saat
SALON F
 ACİL DAHİLİYE VE YOĞUN BAKIM KURSU
TİROİD KURSU
MEKANİK VENTİLASYON KURSU
Kurs Koordinatörü:
Dr. Tufan TÜKEK
Kurs Koordinatörü:
Dr. Kubilay UKİNÇ
Kurs Koordinatörleri:
Dr. Melda TÜRKOĞLU
Dr. Defne ALTINTAŞ
09:00-10:30 KANAMA DİYATEZİ GELİŞEN HASTA
Oturum Başkanları:

Dr. Tufan TÜKEK
Dr. Şeref DEMİREL
Tartışmacılar:
Dr. Mustafa Nuri YENEREL
Dr. Naci ŞENKAL
Dr. Celalettin KÜÇÜK
Dr. Sedat IRMAK
- Ağır trombositopeni ve anemi gelişen hasta
- DIC ve sekonder hemostaz bozuklukları gelişen hasta

- Mikroanjiopatik hemolitik anemi gelişen hasta
- İntravasküler hemoliz gelişen hasta
 08:30-09:00  Açılış ve Tanışma
 09:00-09:30 Akut solunum yetmezliği ve oksijen tedavisi ilkeleri
Dr. Ezgi ÖZYILMAZ
 09:30-10:30 Akut solunum yetmezliği ve oksijen tedavisi ilkeleri
Dr. Ezgi ÖZYILMAZ
10:30-11:00 Kahve Arası  10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 METABOLİK SORUN GELİŞEN HASTA
Oturum Başkanları:

Dr. Kerim GÜLER
Dr. Kıvanç ÇEFLE
Tartışmacılar:
Dr. Halil YAZICI
Dr. Hüzeyfe ARICI
Dr. Anna ABBASGHOLIZADEH
- Yoğun bakımda akut böbrek hasarı ve renal replasman tedavileri
- Asit baz denge bozukluğu gelişen hasta
- Ciddi elektrolit bozukluğu gelişen hasta
     11:00-11:30 İnvaziv Mekanik Ventilasyonda Hasta İzlemi ve Komplikasyonlar
Dr. Defne ALTINTAŞ
   11:30-12:00 Mekanik Ventilasyondan Ayırma (Weaning Süreci)
Dr. Melda TÜRKOĞLU

 12:00-12:30 Non-invaziv mekanik ventilasyon uygulaması
Dr. Ezgi ÖZYILMAZ
12:30-14:00 Öğle Yemeği 12:30-13:30  Öğle Yemeği  12:30-13:30  Öğle Yemeği
14:00-15:30 SOLUNUM PROBLEMİ GELİŞEN HASTA
Oturum Başkanı:
Dr. Ezgi ÖZYILMAZ

- Akut solunum sıkıntısı gelişen hasta ve oksijen tedavisi ilkeleri
Dr. Ezgi ÖZYILMAZ

- İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisi
Dr. Emre KARAKOÇ

- İnvaziv mekanik ventilasyon tedavisi
Dr. Defne ALTINTAŞ
 13:30-14:50 OTURUM 1
Oturum Başkanları:
Dr. Nuri ÇAKIR
Dr. Halil Önder ERSÖZ
13:30-17:00 PRATİK
Grup 1:
İnvaziv Mekanik Ventilasyon Temel Modlar

Grup 2: Non-invaziv Mekanik Ventilasyon
13:30-13:50 Vakalar İle Tiroid Testlerinin Değerlendirilmesi
Dr. Oğuzhan DEYNELİ 
 13:50-14:10 Subklinik Hipo ve Hipertiroidiye Yaklaşım
Dr. Dilek GOGAS YAVUZ
14:10-14:30 Vakalar İle Hipotiroidiye Yaklaşım
Dr. Halil Önder ERSÖZ
14:30-14:50 Vakalar ile Hipertiroidiye yaklaşım
Dr. Kubilay UKİNÇ 
15:30-16:00 Kahve Arası  14:50-15:20 Kahve Arası
16:00-17:30 HEMODİNAMİK İNSTABİL HASTA
Oturum Başkanı:
Dr. Emre KARAKOÇ

- Dolaşımsal Şoku olan hasta
Dr. Emre KARAKOÇ

- Sepsis gelişen hasta
Dr. Defne ALTINTAŞ

- Hemodinamik monitorizasyon
Dr. Melda TÜRKOĞLU
15:20-16:40 OTURUM 2
Oturum Başkanları:
Dr. Erol BOLU
Dr. Dilek GOGAS YAVUZ 
15:20-15:40  Tiroiditler
Dr. Engin GÜNEY
 15:40-16:00 Gebelik ve Tiroid
Dr. Erol BOLU 
 16:00-16:20  Gebelikte Hipo ve Hipertiroidi
Dr. İlhan TARKUN
16:20-16:40 Tiroid Nodülüne Yaklaşım
Dr. Nuri ÇAKIR
Kurslara katılım kontenjanlarla sınırlıdır. Kayıt yaptırılması gerekmektedir.
11 Ekim 2018, Perşembe
SAAT SALON A SALON B SALON C SALON D
08:30 - 10:00 PANEL
- İÇ HASTALIKLARI PRATİĞİNDE ÜÇ KONU ÜÇ ÇÖZÜM
Oturum Başkanı:
Dr. Kerim GÜLER
- Karaciğer ve İlaç
Dr. Ulus AKARCA
-  Sedimantasyonu Yüksek Hasta
Dr. Sevgi KALAYOĞLU BEŞIŞIK
- Dahiliyeci Gözüyle Sepsis
Dr. Ali MERT
10:00 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 11:15 KONFERANS
OLGULARLA ASİT-BAZ DENGESİ
Oturum Başkanı:
Dr. Tufan TÜKEK
Konuşmacı:
Dr. Tevfik ECDER
KONFERANS
OSTEOPOROZ: TANI VE TEDAVİDE NELER DEĞİŞTİ?
Oturum Başkanı:
Dr. Sedat KİRAZ
Konuşmacı:
Dr. İhsan ERTENLİ
KONFERANS
TÜRK HİPERTANSİYON UZLAŞI RAPORU 2018

Oturum Başkanı: Dr. Yunus ERDEM
Konuşmacı: Dr. Sinan AYDOĞDU
11:15 - 11:30 ARA
11:30 - 12:30 UYDU SEMPOZYUM
ÜÇ KOMPOZİTÖR İLE RESİTALE HAZIR MISINIZ?
Konuşmacılar:
Dr. Kerim GÜLER
Dr. Kubilay UKİNÇ
Dr. Hakan KARPUZ

UYDU SEMPOZYUM
T2DM HASTALARINDA BAZAL İNSÜLİNLER: LANTUS VE TOUJEO
Oturum Başkanı:
Dr. Rıfat EMRAL
Konuşmacılar:
Dr. Halil Önder ERSÖZ
Dr. Tevfik DEMİR
UYDU SEMPOZYUM
2018 ADA/EASD KILAVUZUNA GÖRE TİP 2 DİYABET TEDAVİSİNDE SON DAKİKA !
Konuşmacılar:
Dr. Aytekin OĞUZ

Dr. Barış AKINCI

12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00 PANEL
ATEŞLİ HASTA
Oturum Başkanı:
Dr. Serhat ÜNAL
- İnfeksiyon mu?
Dr. Serhat ÜNAL
- Romatizmal mi?
Dr. Salih PAY
- Malign mi?
Dr. Hakan BOZCUK
PANEL
DİYABETTE KARDİYOVASKÜLER RİSKİ AZALTMADA İNCİLER
Oturum Başkanı:
Dr. Refik TANAKOL
- Kan Şekeri
Dr. Kubilay UKİNÇ
- Lipid
Dr. Halil Önder ERSÖZ
- Kan Basıncı
Dr. Hakan KARPUZ
PANEL
VAKALARLA KAN DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN TANIYA
Oturum Başkanı:
Dr. Tufan TÜKEK
Konuşmacılar:
Dr. Tufan TÜKEK
Dr. Sevgi KALOĞLU BEŞIŞIK
Dr. Yunus ÇATMA
Dr. Selin ÇAKMAKDEMİR
Dr. Merve IRMAK
PANEL
YAŞLIDA REÇETE: YANLIŞLAR, RİSKLER VE EKSİKLER
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Akif KARAN
 - Yaşlıda Çoklu İlaç Kullanımı
Dr. Mehmet Akif KARAN
 - Yaşlıda Dikkat Edilecek İlaçlar
Dr. Sibel AKIN
 - Yaşlıda İhmal Edilen İlaçlar
Dr. Mustafa Kemal KILIÇ
15:00 - 15:30 KAHVE ARASI
15:30 - 16:30 UYDU SEMPOZYUM
KİLO YÖNETİMİNDE YENİ GÜÇ: SAXENDA(R)
Oturum Başkanı :
Dr. Volkan YUMUK
Konuşmacılar:
Dr. Alper SÖNMEZ
Dr. Oğuzhan DEYNELİ

UYDU SEMPOZYUM
AYAKLARINIZA SAĞLIK

Oturum Başkanları :
Dr. Kerim GÜLER
Dr. Temel YILMAZ
Konuşmacılar:
Dr. Dilek Gogas YAVUZ
Dr. İsmet MELEK


16:30 - 16:45 ARA
16:45 - 17:30 KONFERANS
INTOKSİKASYONLAR
Oturum Başkanı:
Dr. Şükrü PALANDÜZ
Konuşmacı:
Dr. Kerim GÜLER
KONFERANS
METABOLİK DÜŞMAN İÇİMİZDE: İNTESTİNAL FLORA VE PROBİYOTİKLER
Oturum Başkanı:
Dr. Taylan KAV
Konuşmacı:
Dr. Tarkan KARAKAN
KONFERANS
TÜRKİYE'DE AŞILAMA VE AŞI KARŞITLIĞI
Oturum Başkanı:
Dr. Ahmet DEMİRKAZIK
Konuşmacı:
Dr. Mehmet CEYHAN
KONFERANS
HIV’Lİ HASTANIN DAHİLİ SORUNLARININ DEĞERLENDİRMESİ
Oturum Başkanı:
Dr.Serhat ÜNAL
Konuşmacı:
Dr. Mustafa ARICI
17:30 - 18:15 KONGRE AÇILIŞ OTURUMU
Konuşmacılar:
Dr. Kerim GÜLER
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. İhsan ERTENLİ
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genel Sekreteri
Dr. Tufan TÜKEK

Kongre Genel Sekreteri
12 Ekim 2018, Cuma
SAAT SALON A SALON B SALON C SALON D
08:30 - 10:00 PANEL
KARDİYOLOJİDE 2018’DE NELER DEĞİŞTİ?
Oturum Başkanı: Dr. Bülent ÖZİN
 - Hipertansiyon
Dr. Bülent ÖZİN
 - Hiperlipidemi
Dr. Sadi GÜLEÇ
 - Kalp Yetersizliği
Dr. Ahmet TEMİZHAN
 - Atriyal Fibrilasyon
Dr. Murat ÖZDEMİR
10:00 - 10:15 KAHVE MOLASI
10:15 - 11:15 KONFERANS
SUBKLİNİK HİPO VE HİPERTROİDİYİ NE ZAMAN TEDAVİ EDELİM?
Oturum Başkanı: Dr. M. Akif KARAN
Konuşmacı: Dr. Refik TANAKOL
KONFERANS
İÇ HASTALIKLARI UZMANI İÇİN ABDOMİNAL RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı:
Dr. Sedat KİRAZ
Konuşmacı:
Dr. Okan AKHAN
PANEL
ÜLKEMİZDE İLAÇ RUHSATLANDIRMA VE GERİ ÖDEME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Oturum Başkanı: Dr. Serhat ÜNAL 
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası İlaç Daire Başkanlığı İlaç Mevzuatı Şube Müdürü
Dr. Tuncay ALKAN

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç Ruhsatlandırma Birim Sorumlusu
Uzm. Ecz. Çisem Başak ÇAKMAK
Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birimi
Uzm. Ecz. Kağan ATİKELER
11:15 - 11:30 ARA
11:30 - 12:30 UYDU SEMPOZYUM
“YENİ BİR YOL MÜMKÜN MÜ?”
Oturum Başkanı:
Dr. Kerim GÜLER
Konuşmacılar:
Dr. Şevki ÇETİNKALP
Dr. Hakan KARPUZ
Dr. Özgür DEMİR

UYDU SEMPOZYUM
DİYABETİN KALBİ
Oturum Başkanı:
Dr. Aytekin OĞUZ
Konuşmacılar:
Dr. Mustafa ARICI
Dr. Sadi GÜLEÇ
Dr. Kubilay UKİNÇ


UYDU SEMPOZYUM
KARDİYOVASKÜLER RİSK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU
Oturum Başkanları:
Dr. Fahri BAYRAM, Dr. Temel YILMAZ
- Saptanmış Kardiyovasküler Hastalığı Olmayan Diyabetli Hastalara Yaklaşım
Dr. Sevim GÜLLÜ
- Saptanmış Kardiyovasküler Hastalığı Olan Diyabetli Hastalara Yaklaşım
Dr. Fırat BAYRAKTAR
- Kalp Yetersizliği Olan Diyabetli Hastalara Yaklaşım
Dr. Neslihan BAŞÇIL TÜTÜNCÜ

12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00 PANEL
KRİTİK KONULAR KRİTİK KARARLAR
Oturum Başkanı:
Dr. Kerim GÜLER
- Kanama Diyatezi Olan Hastaya Yaklaşım
Dr. Mustafa YENEREL
- Hiponatremik Hastaya Yaklaşım
Dr. Halil YAZICI
- Ensefalopatili Olgu: Nörolojik mi, Metabolik mi, Hepatik mi?
Dr. Arif Mansur ÇOŞAR
PANEL
KARDİTLER
Oturum Başkanı:
Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU
- Miyokardit
Dr. Erdem DİKER
- Perikardit
Dr. Sinan AYDOĞDU
- Endokardit
Dr. Leyla Elif SADE
PANEL
KANAMALI HASTA
Oturum Başkanı:
Dr. Ömer ÖZÜTEMİZ
- GIS Kanama
Dr. Ömer ÖZÜTEMİZ
- Serebral Kanama
Dr. Nilüfer YEŞİLOT
- Genito Üriner Kanamalar
Dr. Seyit Mehmet KAYACAN
PANEL
ACİLDE KANSER HASTASI YÖNETİMİ
Oturum Başkanları:
Dr. Abdullah BÜYÜKÇELİK
Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
- Nefes Darlığı
Dr. Nuri TUTAR
- Bulantı-Kusma
Dr. Bülent YALÇIN
- Ağrı
Dr. Bülent TUCER
15:00 - 15:30 KAHVE MOLASI
15:30 - 16:30 UYDU SEMPOZYUM
ZORLU MACERA: TİP 2 DİYABET TEDAVİSİ
Oturum Başkanı:
Dr. Zeynep OŞAR SİVA
Konuşmacı:
Dr. Şevki ÇETİNKALP
Dr. Barış AKINCI
Dr. Sadi GÜLEÇ

UYDU SEMPOZYUM
TİP 2 DİYABET TEDAVİSİNDE KOLAY ÇÖZÜMLER
Oturum Başkanı:
Dr. Tufan TÜKEK
Konuşmacılar:
Dr. Tevfik DEMİR
Dr. Oktay ERGENE
Dr. Tevfik ECDER

16:30 - 16:45 ARA
16:45 - 17:30 KONFERANS
VAKA ÖRNEKLERİYLE İÇ HASTALIKLARI UZMANI İÇİN EKG
Oturum Başkanı:
Dr. Tufan TÜKEK
Konuşmacı:
Dr. Bülent ÖZİN
KONFERANS
BAŞ AĞRISI OLAN HASTAYA YAKLAŞIM
Oturum Başkanı:
Dr. Kıvanç CEFLE
Konuşmacı:
Dr. Mustafa ERTAŞ
KONFERANS
KRONİK KRİTİK HASTALIK
Oturum Başkanı:
Dr. Bilgin CÖMERT
Konuşmacı:
Dr. Arzu TOPELİ İSKİT
KONFERANS
KANSER TARAMA TESTLERİ
Oturum Başkanları:
Dr. Ahmet DEMİRKAZIK
Dr. Abdullah BÜYÜKÇELİK
Konuşmacı:
Dr. Özlem ER
13 Ekim 2018, Cumartesi
SAAT SALON A SALON B SALON C SALON D
08:30 - 10:00 PANEL
AKUT PANKREATİTLER
Oturum Başkanı:
Dr. Birol ÖZER
-  Etyoloji ve Klinik
Dr. Birol ÖZER
- Tedavi
Dr. Kubilay ÇINAR
- Komplikasyonların Yönetimi
Dr. Erkan PARLAK
10:00 - 10:30 KAHVE MOLASI
10:30 - 11:15 KONFERANS
ÇÖLYAK MI BESİN ALERJİSİ Mİ?
Oturum Başkanı:
Dr. Sedat BOYACIOĞLU
Konuşmacı:
Dr. Fatih BEŞIŞIK
KONFERANS
VENÖZTROEMBOLİZİM: NASIL TANIYALIM, NASIL TEDAVİ EDELİM?
Oturum Başkanı:
Dr. Mustafa YENEREL
Konuşmacı:
Dr. Ahmet Muzaffer DEMİR
KONFERANS
İÇ HASTALIKLARI PRATİĞİNDE SIKÇA KULLANILAN İLAÇLARDA AKILCI KULLANIM
Oturum Başkanı: Dr. Serhat ÜNAL
Konuşmacı: Dr. Mesil AKSOY
11:15 - 11:30 ARA
11:30 - 12:30 UYDU SEMPOZYUM
TİP 2 DİYABETTE KARDİYOVASKÜLER SONUÇ ÇALIŞMALARI- BUGÜNE KADAR ÖĞRENİLENLER
Oturum Başkanı:
Dr. Tufan TÜKEK
Konuşmacı:
Dr. Stephen JACOB

UYDU SEMPOZYUM
HAREKETE GEÇİN: DEMİR EKSİKLİĞİ/ANEMİSİ YÖNETİMİNDE DAHA FAZLA NE YAPILABİLİR ?

Oturum Başkanı:
Dr. Ali İhsan ERTENLİ
Konuşmacılar:
Dr. Murat TÖRÜNER
Dr. Yüksel ÇAVUŞOĞLU
Dr. Mehmet Ali ÖZCAN


12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00 PANEL
YAĞLI KARACİĞER
Oturum Başkanı:
Dr. Sabahattin KAYMAKOĞLU
- Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri
Dr. Dinç DİNÇER
- Tanıda Non-invaziv Yöntemler
Dr. Yusuf YILMAZ
- İlaçtan Cerrahiye Tedavi
Dr. Sabahattin KAYMAKOĞLU
PANEL
GÖĞÜS HASTALIKLARI PRATİĞİNDE ÜÇ SORUN ÜÇ ÇÖZÜM
Oturum Başkanı:
Dr. Kerim GÜLER
- Dirençli Öksürüğe Yaklaşım
Dr. Esra UZASLAN
- Hemoptizili Hastaya Yaklaşım
Dr. Mustafa ERELEL
- Pulmoner Hipertansiyon: Nasıl Tanıyalım, Nasıl Tedavi Edelim?
Dr. Gülfer OKUMUŞ
PANEL
NEFROLOJİDE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Oturum Başkanı:
Dr. Yunus ERDEM
- Proteinüri
Dr. Bülent ALTUN
- Hematüri
Dr. Mustafa ARICI
- Azotemi
Dr. Şehsuvar ERTÜRK
PANEL
ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA ÖNEMLİ KARARLAR
Oturum Başkanı:
Dr. İhsan ERTENLİ
- Aşılama
Dr. Servet AKAR
- Preoperatif Hazırlık
Dr. Cemal BES
- Gebelik
Dr. Levent KILIÇ
15:00 - 15:30 KAHVE ARASI
15:30 - 16:15 KONFERANS
YOĞUN BAKIMDA HASTA PROGNOZUNUN KAN DEĞERLERİYLE ÖNGÖRÜLMESİ: NE YAPIYORUZ, NİÇİN YAPIYORUZ?
Oturum Başkanı:
Dr. Arzu TOPELİ İSKİT
Konuşmacı:
Dr. Bilgin CÖMERT
KONFERANS
BEL AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM
Oturum Başkanı:
Dr. Vedat HAMURYUDAN
Konuşmacı:
Dr. Sedat KİRAZ
KONFERANS
MALPRAKTİS VE HUKUKİ SORUMLULUKLARIMIZ
Oturum Başkanı:
Dr. Birol ÖZER
Konuşmacı:
Dr. Ahmet Nezih KÖK
KONFERANS
VAKA ÖRNEKLERİYLE İMMUN YETMEZLİK: KİMDE DÜŞÜNELİM?, NASIL TEDAVİ EDELİM?
Oturum Başkanı:
Dr. Suna BÜYÜKÖZTÜRK
Konuşmacılar:
Dr. Şengül BEYAZ
Dr. Özdemir Can TÜZER
14 Ekim 2018, Pazar
SAAT SALON A SALON B SALON C SALON D
08:30 - 10:00 PANEL
İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI
Oturum Başkanı:
Dr. Ali Naci YILDIZ
- Yeni Bir Yandal: İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı Nedir?
Dr. Mehmet Erdem ALAGÜNEY
- Vaka Örnekleriyle Meslek Hastalıkları
Dr. Sultan Pınar ÇETİNTEPE
- Meslek Hastalıkları: Türkiye ve Dünya'daki Durum
Dr. Nursel ÇALIK BAŞARAN
10:00 - 10:30 KAHVE MOLASI
10:30 - 11:15 KONFERANS
AKILCI KORTİZON KULLANIMI: NASIL BAŞLAYALIM, NASIL KESELİM?
Oturum Başkanı: Dr. Tufan TÜKEK
Konuşmacı: Dr. Timur Selçuk AKPINAR
11:15 - 12:00 KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME