Hemşirelik Bilimsel Programı

23. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ HEMŞİRELİK BİLİMSEL PROGRAMI
06 Ekim 2021, Çarşamba / Salon E (KURS)
SİSTEMATİK DERLEME ve META-ANALİZ KURS PROGRAMI
Kurs Koordinatörleri: Dr. Zeynep Özer, Dr. Sevgisun Kapucu
Saat Konu Konuşmacı
13.30-14.30 Sistematik Derleme, Meta-Analize Giriş ve Meta-Analizin Uygulama Adımları Dr. Zeynep Özer
14.30-14.45 Comprehensive Meta-Analiz (CMA) Programı Tanıtımı, Veri Girişi ve Etki Büyüklüğü Hesaplama Dr. Zeynep Özer
14.45-15.00 Kahve Arası
15.00-15.45 Gözlemsel ve Deneysel Araştırma Makalelerinde Kalite (Bias Riski) Değerlendirmesi Dr. Selma Turan Kavradım
15.45-16.30 Örnek Çalışmalar Üzerinden Sistematik Derleme ve Meta-Analiz Çalışmalarının Raporlanması Dr. Şefika Tuğba Yangöz
16.30-17.00 Tartışma ve Kapanış
07 Ekim 2021, Perşembe / Salon E
09:00 - 09:30 Açılış
Konuşmacı:
Dr. Nuran Akdemir
09:30 - 10:30 Konferans
Konu:
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Etik İkilemler
Oturum Başkanları:
Dr. Nuran Akdemir, Dr. Selda Arslan
Konuşmacılar:
Dr. Zehra Göçmen Baykara, Uzm. Hem. Serpil Uçar
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 – 12:30 Sözel Bildiri Sunumları - 1
Oturum Başkanları:
Dr. Vesile Ünver, Dr. Ayşe Arıkan Dönmez
Detaylar için tıklayınız
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 Panel
Konu:
COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalıklarda Risk Yönetimi
Panel Başkanları:
Dr. Gülbeyaz Can, Dr. Sevinç Kutlutürkan
Panelistler:
Konu:
COVID-19 ve Vasküler Hastalıklar (HT, Emboli Riski)
Konuşmacı: Uzm. Hem. Arnel Böke Kılıçlı
Konu:
COVID-19 ve Kanser (Erken Tanı, Tedavi ve İzlem)
Konuşmacı: Uzm. Hem. Canan Pörücü
Konu: COVID-19 ve Metabolik Sendrom
Konuşmacı: Dr. Berna Dinçer
15:00 – 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:00 Forum Oturumu
Konu:
COVID-19 Pandemisinde İnovatif Kazanımlar & Uygulama Örnekleri
(Hasta Bakım Sonuçlarının Takibi, Hasta Eğitimi, Hemşirelik Eğitimi)
Moderatörler:
Dr. Mukadder Mollaoğlu, Dr. Güler Duru Aşiret
Konuşmacı:
Zümrüt Ünal
08 Ekim 2021, Cuma / Salon E
10:00 - 11:00 Panel
Konu:
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Hemşirelik Eğitim Programları(Yoğunlaştırılmış/Artırılmış)
Oturum Başkanları:
Dr. Sultan Taşcı, Dr. Yasemin Tokem
Panelistler:
Konu:
Mezuniyet Öncesi Lisans Eğitimi
Konuşmacı:
Dr. Elif Ünsal Avdal
Konu:
Mezuniyet Sonrası Hizmet İçi Eğitim (Klinik Oryantasyon Süreci)
Konuşmacı:
Uzm. Hem. Birgül Armutcu
11:00 – 11:30 Kahve Arası
11:30 – 12:30 Sözel Bildiri Sunumları - 2
Oturum Başkanları:
Dr. Sakine Boyraz, Dr. Songül Karadağ
Detaylar için tıklayınız
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15:00 Panel
Konu:
Hasta - Bakım Vericiler – Sağlık Çalışanlarının Güçlendirilmesine Yönelik Stratejiler
Panel Başkanları:
Dr. Rukiye Pınar, Dr. Nimet Ovayolu
Panelistler:
Konu: Hasta ve İnformal Bakım Vericilerin Güçlendirilmesi
Konuşmacı:
Dr. Seda Pehlivan
Konu:
Sağlık Çalışanlarının Güçlendirilmesi
Konuşmacı:
Dr. Sabire Yurtsever
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:00 Konferans
Konu:
COVID-19 Pandemisinin Hemşirelik Literatürüne Kattıkları
Oturum Başkanları:
Dr. Sevgisun Kapucu, Dr. Gülsüm Nihal Çürük
Konu:
Hemşirelik Alanında Girişimsel Araştırma Örnekleri (Ulusal)
Konuşmacı:
Dr. F. İlknur Çınar
Konu:
Hemşirelik Alanında Girişimsel Araştırma Örnekleri (Uluslararası)
Konuşmacı:
Dr. Hatice Çiçek
09 Ekim 2021, Cumartesi / Salon E
10:00-11.00 Panel
Konu:
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Yaşlı Sağlığı
Panel Başkanları:
Dr. Feray Gökdoğan, Dr. Hatice Mert
Panelistler:
Konu:
COVID-19 Pandemisinin Yaşlı Bireyler Üzerindeki Etkileri
Konuşmacı:
Dr. Ayfer Karadakovan
Konu:
COVID-19 Pandemisinde Yaşlı Sağlığının Geliştirilmesi
Konuşmacı:
Dr. Havva Sert
11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30 Sözel Bildiri Sunumları - 3
Oturum Başkanları:
Dr. Nermin Olgun, Dr. Özlem Ovayolu
Detaylar için tıklayınız
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Konferans
Konu:
COVID-19 Pandemisi ve Çoklu İlaç Yönetimi
Oturum Başkanları:
Dr. Aynur Türeyen, Dr. Serap Ünsar
Konuşmacı:
Dr. Ahmet Çağkan İnkaya
14:00 – 15:00 Panel
Konu:
COVID-19 Pandemisinde Yoğun Bakım Ünitelerindeki Özellikli Uygulamalar
Oturum Başkanları:
Dr. Asiye Akyol, Uzm. Hem. Tekmile Köse
Panelistler:
Konu:
Hasta Pozisyonu
Konuşmacı:
Dr. Ayşegül Öztürk Birge
Konu:
ECMO Kullanımı
Konuşmacı:
Uzm. Hem. Gizem Cansız
Konu:
Aerosol Oluşturan Uygulamalar
Konuşmacı:
Hem. Belgin Erdoğan
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 – 16:00 Konferans
Konu:
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Aşı Uygulamaları Sonrası İzlem Süreci
Oturum Başkanları:
Dr. Hicran Bektaş, Hem. Yasemen Özkan
Konuşmacı:
Dr. Serhat Ünal, Dr. Hümeyra Zengin
16:00-16:30 Kapanış ve Değerlendirme
Konuşmacı:
Dr. Nuran Akdemir