Hemşirelik Sözlü Sunu Oturumları

SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 1
7 Ekim 2021, Perşembe - Salon E - 11:00 - 12:30
Oturum Başkanları: Dr. Vesile Ünver, Dr. Ayşe Arıkan Dönmez
Ref No Sunum No Başlık Presenter Name
30 HS-01 PREDİCTORS AND PRİORİTY OF CARİNG BEHAVİORS İN İNTENSİVE CARE UNİTS Saleh Salimi
49 HS-02 HEMODİYALİZ HASTALARINDA SAĞLIKTA KADERCİLİK ANLAYIŞI İLE HASTALIK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Zülfünaz Özer
50 HS-03 REİKİ’NİN COVİD-19 KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN STRES VE YORGUNLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ Sabire Yurtsever
32 HS-04 DAHİLİ BİRİMLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KLİNİK UYGULAMALARDA ÖĞRENCİ HEMŞİRELERDEN BEKLENTİLERİ Serap Ünsar
34 HS-05 BİYOLOJİK TEDAVİ ALAN ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARIN İLAÇ UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Keriman Aytekin Kanadlı
2 HS-06 MYOKARD İNFARKTÜSÜ SONRASINDA GÖRÜLEN HIZLI VE MORTAL SEYİRLİ KOLESTEROL EMBOLİSİ OLGUSU Furkan Demir
35 HS-07 COVİD 19 SÜRECİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN İŞ DOYUMLARİ ÜZERİNE ETKİSİ İlknur Yücel
36 HS-08 COVİD 19 SON SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE KARİYER STRESİNE NEDEN OLUR MU? Seçil Gülhan Güner
38 HS-09 NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI : DİYABET HER YERDE Nurdane Güder
40 HS-10 ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL KANÜLASYONUNDA “DÜĞME DELİĞİ” TEKNİĞİ VE ENFEKSİYON RİSKİ Elif Bülbül
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 2
8 Ekim 2021, Cuma - Salon E - 11:30 - 12:30
Oturum Başkanları: Dr. Sakine Boyraz, Dr. Songül Karadağ
Ref No Sunum No Başlık Presenter Name
12 HS-11 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ İLE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Sibel Serçe
42 HS-12  SUBKÜTAN ENJEKSİYON UYGULAMALARINDA SHOTBLOCKER KULLANIMIN AĞRI ŞİDDETİ VE ENJEKSİYON MEMNUNİYETİNE ETKİSİ Sevil Güler
43 HS-13 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME Şengül Dolu Kubilay
20 HS-14 PANDEMİ DÖNEMİNDE BİR KURUMDAKİ İŞ GÜVENLİĞİNİN HEMŞİRELER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Hatice Güzel
15 HS-15 BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNDEKİ ÖĞRENCİLERDE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ Aynur Ekren Çakıcı
21 HS-16 KARDİYAK REHABİLİTASYON PROGRAMINA KATILIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Zülfünaz Özer
22 HS-17 EPİLEPSİ HASTALARINA BAKIM VERENLERİN BAKIM YÜKÜ VE BAKIMA HAZIR OLUŞLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Zülfünaz Özer
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 3
9 Ekim 2021, Perşembe - Salon E - 11:30 - 12:30
Oturum Başkanları: Dr. Nermin Olgun, Dr. Özlem Ovayolu
Ref No Sunum No Başlık Presenter Name
45 HS-18 BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNDEKİ ÖĞRENCİLERDE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ Aynur Ekren Çakıcı
10 HS-19 …..’DEKİ HASTANELERDE YATAN YAŞLILARDA KIRILGANLIK VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Feray Gökdoğan
24 HS-20 KRİZ KAYNAK YÖNETİMİ KULLANILARAK VERİLEN SİMÜLASYON DESTEKLİ HİPOGLİSEMİ EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Zehra Belhan
46 HS-21 ACİL SERVİSLERDE COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİ: BİR HASTANE ÖRNEĞİ Ayşegül Bilici Seçmeler
47 HS-22 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19’DAN KORUNMAK İÇİN KULLANDIKLARI TAMAMLAYICI ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ Ecem Özgül
52 HS-23 BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE SÖZEL İSTEM ALMA SÜRECİ, KONTROLÜ VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Aynur Yücel
7 HS-24 HEMODİYALİZ HASTALARINA UYGULANAN PRANAYAMANIN YORGUNLUĞA ETKİSİ Sümeyra Mihrap İlter
8 HS-25 HEMŞİRELERİN HASTANEDE ÇALIŞMA ORTAMINDA KARŞILAŞTIKLARI RİSK VE TEHLİKELER Feray Gökdoğan