Hekim Sözlü Sunu Oturumları

SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 1
7 Ekim 2021, Perşembe - Salon D - 10:30 - 11.15
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
214 SS-001 COVID19 TANISI İLE SERVİS VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İZLENEN HASTALARIN İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Oğuz Abdullah Uyaroğlu 10:30 - 10:39
362 SS-002 GERİATRİK POPÜLASYONDA KRONİK ÜRTİKER TETİKLEYİCİLERİ VE STRESİN ÜRTİKER BAŞLANGICINA ETKİSİ Şengül Beyaz 10:39 - 10:48
38 SS-003 ARDS PARADOKSU COVİD-19 İLİŞKİLİ AKCİĞER HASARI İÇİN GEÇERLİ Mİ ? Havva Sezer 10:48 - 10:57
59 SS-004 ADA PREDİYABET RİSK ANKETİNİN TÜRK PREDİYABET HASTALARINI BELİRLEMEDEKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Ahmet Veli Şanibaş 10:57 - 11:06
122 SS-005 DAPAGLİFLOZİN KULLANAN HASTALARDA ANTROPOMETRİK DEĞERLERİN VE VİSSERAL ADİPOZİTE İNDEKSİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ Murat Çalapkulu 11:06 - 11:15
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 2
7 Ekim 2021, Perşembe - Salon F - 10:30 - 11.15
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
152 SS-006 TİP 1 DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARDA OSTEOPOROZ SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Nazif Yalçın 10:30 - 10:39
168 SS-007 POSTOPERATİF HİPOPARATİROİDİ VE HİPOTİROİDİ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİN VE KAS FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Elif Seray Kavak 10:39 - 10:48
172 SS-008 HASHİMOTO TİROİDİ OLANLARDA KANDA NLRP3 VE ASPROSİN DÜZEYİNİN İNCELENMESİ Ali Gökçe 10:48 - 10:57
183 SS-009 TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA TİROİD DİSFONKSİYONU PREVALANSI Yunus Çatma 10:57 - 11:06
204 SS-010 İÇ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HİPOTİROİDİSİ OLAN KADIN HASTALARIN OBSTETRİK ANAMNEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkan Paşalı Kilit 11:06 - 11:15
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 3
7 Ekim 2021, Perşembe - Salon F - 13:30 - 15.00
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
207 SS-011 İÇ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN METABOLİK SENDROM TANILI HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ Aylia Yeşilova 13:30 - 13:39
288 SS-012 OTOİMMUN TİROİD HASTALIKLARINDA TİROİD OTOANTİKORLARININ SIKLIKLARI VE SONOGRAFİK BULGULARLA İLİŞKİLERİ Ayşe Bağcı Akçeşme 13:39 - 13:48
291 SS-013 GLİSEMİK KONTROLÜN KÖTÜ OLMASININ COVİD-19 HASTALIĞININ MORTALİTESİ VE CİDDİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ Hasan Ergenç 13:48 - 13:57
352 SS-014 COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİYLE BİRLİKTE TETİKLENEN OBEZİTE PANDEMİSİ Mustafa Ünlübol 13:57 - 14:06
131 SS-015 DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONUNDA OZON TEDAVİSİ:OLGU SUNUMU Tuğçe Cansu Kaya 14:06 - 14:15
219 SS-016 HİPONATREMİ VE HİPOGLİSEMİ İLE TANİ ALAN YAVAŞ GELİŞEN SHEEHAN SENDROMU Hamza Ekmel Nazlı 14:15 - 14:24
54 SS-017 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ COVID-19 HASTALARINDA MPV VE MPV/PLATELET ORANLARI MORTALİTE HABERCİSİ MİDİR? Emel Sağlam 14:24 - 14:33
110 SS-018 COVİD 19 ENFEKSİYONUNUN SEYRİNDE OBEZİTENİN ROLÜ Aslıhan Çalım 14:33 - 14:42
181 SS-019 İNGİLTERE MUTASYONLU COVİD-19 HASTALARI İLE MUTASYONU OLMAYAN HASTALARIN KLİNİK VE LABORATUVAR KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Ergenç 14:42 - 14:51
321 SS-020 COVID-19 PNOMONİSİNDE FERRİTİN VE YAŞIN MORTALİTEDEKİ ÖNEMİ İbrahim Hakkı Köker 14:51 - 15:00
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 4
7 Ekim 2021, Perşembe - Salon F - 16:45 - 17.30
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
45 SS-021 CROHN HASTALIĞI TANILI OLGULARDA SERUM PERİOSTİN DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ali Topkaç 16:45 - 16:54
50 SS-022 İLERİ YAŞ GRUBU NONBİLİER PANKREATİTLERİN ETYOLOJİ, PROGNOZ VE MORTALİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Zeynep Koç 16:54 - 17:03
81 SS-023 GLİM KRİTERLERİ KULLANILARAK İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALARINDA MALNÜTRİSYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ Sıla Soylu Koçoğlu 17:03 - 17:12
115 SS-024 OTOİMMÜN HEPATİT HASTALARINDA KARACİĞER FİBROZİSİ İLE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ ARASINDAKİ KORELASYON Mehmet Nur Kaya 17:12 - 17:21
218 SS-025 KOLELİTİAZİSLİ HASTALARDA THİOL/DİSÜLFİD HOMEOSTAZI VE HDL DEĞERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:PROSPEKTİF ÇALIŞMA Güniz Yanık Üstüner 17:21 - 17:30
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 5
8 Ekim 2021, Cuma - Salon D - 10:30 - 11.15
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
196 SS-026 'ÇİN TOPU' İLE GELİŞEN TOKSİK HEPATİT VAKASI Ayşenur Ertürk 10:30 - 10:39
236 SS-027 COVID-19 İLİŞKİLİ İZOLE PORTAL VEN TROMBOZU: OLGU SUNUMU Ayhan Hilmi Çekin 10:39 - 10:48
8 SS-028 YÖREMİZDE COVİD OLAN HASTALARIN SEMPTOM SIKLIĞI VE TEDAVİ KULLANIM ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hafize Kızılkaya 10:48 - 10:57
77 SS-029 YAŞLILARDA POLİFARMASİ VE UYGUNSUZ İLAÇ KULLANIMININ BEERS VE TIME-TO-STOP KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Sedat Çelikçi 10:57 - 11:06
138 SS-030 COVID-19 PANDEMİSİNDE YENİDEN DÜZENLENEN DAHİLİYE STAJ PROGRAMININ SINAV SONUCU VE GERİBİLDİRİMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ Mert Yaşlı 11:06 - 11:15
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 6
8 Ekim 2021, Cuma - Salon F - 10:30 - 11.15
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
177 SS-031 COVID-19 ÖNCESİNDE VE SONRASINDA ACİL SERVİSE BAŞVURAN DAHİLİ GRUP HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Veysel Coşkun 10:30 - 10:39
190 SS-032 TÜRKİYE’DE İÇ HASTALIKLARI KLİNİKLERİNDE MALNÜTRİSYON PREVALANSI VE NUTRİSYONEL YAKLAŞIMLAR: LPZ ÇALIŞMA SONUÇLARI Mustafa Altınkaynak 10:39 - 10:48
192 SS-033 KLİNİK VE RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE COVID-19: TEK MERKEZ DENEYİMİ Ayşe Bağcı Akçeşme 10:48 - 10:57
205 SS-034 COVİD-19 HASTALARINDA KRONİK HASTALIK VARLIĞININ RT-PCR TEST SONUÇLARI VE TORAKS BT’DE CORADS TUTULUM DERECESİNE ETKİSİ Hatice Hamarat 10:57 - 11:06
235 SS-035 BASTON, YÜRÜTEÇ VEYA TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANAN VE KULLANMAYAN BİREYLERDE DÜŞME SIKLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI Nilay Güldür Çapan 11:06 - 11:15
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 7
8 Ekim 2021, Cuma - Salon F - 14:45 - 16.15
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
248 SS-036 DİYABETİK HASTALARDA ALBUMİNÜRİ İLE SGLT2 İNHİBİTÖRLERİ VE RAS BLOKERLERİNİN GFR KAYBINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Merve Polat Onmaz 14:45 - 14:54
253 SS-037 İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN SERUM ALBÜMİN SEVİYELERİ İLE MORTALİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ Ali Kaan Güren 14:54 - 15:03
259 SS-038 BÖLGEMİZDEKİ KARACİĞER SİROZU TANILI HASTALARIN ETYOLOJİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Nur Karakütük Yüztaş 15:03 - 15:12
262 SS-039 DİYABET HASTALARINDA GÖZARDI EDİLEN BİR KOMPLİKASYON: KOGNİTİF BOZULMA Abdüsselam Şekerci 15:12 - 15:21
333 SS-040 HEPATİT B HASTALARINDA ABO KAN GRUPLARININ ANTİVİRAL TEDAVİ İLE İLİŞKİSİ Hüseyin Kurt 15:21 - 15:30
351 SS-041 COVID-19 PNÖMONİSİ OLAN HASTALARDA PNÖMONİ DERECESİ VE SERUM ENDOKAN DÜZEYİ İLİŞKİSİ Duygu Güzel 15:30 - 15:39
354 SS-042 BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA NRS2002 SKORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Nuray Yılmaz Çakmak 15:39 - 15:48
162 SS-043 NADİR BİR VAKA: BRONŞEKTAZİ İLİŞKİLİ RENAL AMİLOİDOZ Murat Kiracı 15:48 - 15:57
170 SS-044 YETİŞKİNLERDE COVİD SONRASI GÖRÜLEN NADİR BİR SENDROM: MIS-A Büşra Bülbül 15:57 - 16:06
226 SS-045 NADİR BİR KETOASİDOZ NEDENİ: KARBONKÜL Fatma Yörük 16:06 - 16:15
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 8
8 Ekim 2021, Cuma - Salon F - 17:45 - 18.30
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
306 SS-046 NADİR BİR DİYABETİK KETOASİDOZ NEDENİ: KARBONKÜL Fatma Yörük 17:45 - 17:54
316 SS-047 SUNİTİNİB İLİŞKİLİ BARSAK PERFORASYONU OLGU SUNUMU gizem leyla Kokoğlu 17:54 - 18:03
85 SS-048 YAŞLILARDA UYGUNSUZ İLAÇ KULLANIMININ, İLAÇ KULLANIMI FARKINDALIK DURUMU VE EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ertaç Berker 18:03 - 18:12
101 SS-049 BAKIMEVİNDE KALAN BİREYLERDE OBEZİTE, SUBJEKTİF OLASI SARKOPENİ VE BUNLARIN BİRLİKTELİĞİNİN MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ Birkan İlhan 18:12 - 18:21
155 SS-050 YAŞLI MALNUTRİSYONUNDA DİYET VE FİZİKSEL EGZERSİZİN BESLENME DURUMU, FİZİKSEL PERFORMANS, YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ huzeyfe arıcı 18:21 - 18:30
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 9
9 Ekim 2021, Cumartesi - Salon D - 10:30 - 11.15
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
161 SS-052 65 YAŞ ÜZERİ TİP 2 DİYABET HASTALARDA POLİFARMASİNİN BEERS KRİTERLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Hatice Hamarat 10:30 - 10:39
49 SS-053 İLERİ YAŞ HAFİF ANEMİDE KEMİK İLİĞİ BİYOPSİSİNİN YERİ Zeynep Koç 10:39 - 10:48
57 SS-054 DEMİR EKSİKLİĞİ, ANEMİK ROMATOİD ARTRİT VE ANEMİK KARACİĞER SİROZU OLGULARINDA SERUM DEMİR PARAMETRELERİ Perihan Özkan Gümüşkaya 10:48 - 10:57
104 SS-055 OLGU SUNUMU EŞLİĞİNDE POSTTRANSPLANT LENFOPROLİFERATIF HASTALIK Şerife Coşkun 10:57 - 11:06
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 10
9 Ekim 2021, Cumartesi - Salon F - 10:30 - 11.15
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
290 SS-056 SEFTRİAKSON'A BAĞLI TEKRARLAYAN APLASTİK ANEMİ Erhan Bozkurt 10:30 - 10:39
353 SS-057 MYELOM TEDAVİSİNDE STATİN KULLANILMALI MI? Ali Zahit Bolaman 10:39 - 10:48
96 SS-058 KALP CERRAHİSİ VEYA PERKÜTAN KORONER MÜDAHALELER SONRASINDA TESADÜFEN COVİD-19 TANISI KONAN HASTALARIN SONUÇLARI. Ömer Faruk Doğan 10:48 - 10:57
281 SS-059 SURİYELİ MÜLTECİ HASTALARIN DİYABETİK NEFROPATİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE T.C. VATANDAŞLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI Ece Çiftçi Öztürk 10:57 - 11:06
282 SS-060 DİYABETİK NEFROPATİNİN İLERİ PATOLOJİK LEZYONLARINI ÖNGÖREN KLİNİK VE LABORATUVAR RİSK FAKTÖRLERİ Ali Can Kurtipek 11:06 - 11:15
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 11
9 Ekim 2021, Cumartesi - Salon F - 13:30 - 15.00
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
216 SS-061 AİLESEL RENAL HİPOÜRİSEMİ TİP 2 HASTASINDA YENİ BİR MUTASYON VARLIĞI Nilay Turan 13:30 - 13:39
117 SS-062 BÖBREK HASARI SAPTANAN HASTALARDA POLİKLONAL SERUM SERBEST HAFİF ZİNCİR DÜZEYİ ARTIŞININ PROGNOSTİK ÖNEMİ Merve ÜNVER 13:39 - 13:48
276 SS-063 METASTATİK KHDAK TANILI HASTALARDA YAĞ VE KAS DOKU KÜTLESİNİN ANTİKANSER TEDAVİYE ETKİSİ Tuğba Kıratlı Yolcu 13:48 - 13:57
363 SS-064 PERTUZUMAB ARACILI KARDİYOTOKSİSİTE: TEK MERKEZLİ ÇALIŞMA Ayşenur Uçar 13:57 - 14:06
366 SS-065 KARACİĞER SİROZU OLGULARINDA NÖTROFİL / LENFOSİT ORANININ PROGNOSTİK BELİRTEÇ OLARAK ÖNEMİ Mustafa Genco Erdem 14:06 - 14:15
296 SS-066 KOLANJİOSELÜLER KARSİNOM TANILI HASTADA GELİŞEN WERNİCKE KORSAKOFF SENDROMU Oğuzhan Koca 14:15 - 14:24
301 SS-067 KORTİKOSTEROİDLER VE ANTİBİYOTİKLERLE TEDAVİ EDİLEN BİR KEDİ TIRMIĞI HASTALIĞI OLGUSU: ROMATOLOJİ PERSPEKTİFİ Mesut Buğra Hatipoğlu 14:24 - 14:33
304 SS-068 ERİŞKİN BAŞLANGIÇLI STİLL HASTALIĞI ZEMİNİNDE PSÖRİYATİK ARTRİT HASTASINDA TOSİLİZUMAB TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU Çağatay Çakır 14:33 - 14:42
133 SS-069 SEROLOJİK BULGULARLA ROMATOİD ARTRİT TANISI: GERÇEKTEN ZORLAYICI BİR VAKA Alican Yürük 14:42 - 14:51
272 SS-070 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARDA KIRMIZI KAN HÜCRESİ DAĞILIM GENİŞLİĞİNİN MORTALİTE İLE OLAN İLİŞKİSİ Fethiye Esenkaya 14:51 - 15:00