Hemşirelik Sözlü Bildiri Sonuçları

TARİH SALON SAAT BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI KONUŞMACI
10 Ekim 2019, Perşembe Salon E Oturum Başkanları: Dr. Zöhre Irmak, Dr. Neşe Uysal
11:00 - 11:10 HS-001
ONKOLOJİ KLİNİĞİNDE HASTA VE HEMŞİRE BAKIŞ AÇISIYLA BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ BAKIM ALGISI
Müge Altınışık
11:10 - 11:20 HS-002
ASTIMLI BİREYLERE UYGULANAN PRANAYAMA SOLUNUM TEKNİĞİNİN ASTIM KONTROLÜ, SOLUNUM FONKSİYONU VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
Gülyeter Erdoğan Yüce
11:20 - 11:30 HS-003
PARKİNSONLU HASTALARDA KONSTİPASYON VE FİZİKSEL AKTİVİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ
Hamit Yıldırım
11:30 - 11:40 HS-004
DAHİLİ HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE TEDAVİ VE DİYETE UYUMUN ACİL SERVİSE BAŞVURU SIKLIĞINA ETKİSİ
Yasemin Karacan
11:40 - 11:50 HS-005
HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÜREMİK KAŞINTININ UYKU KALİTESİNE ETKİSİ
Ayşe Şahin
11:50 - 12:00 HS-006
KANSER HASTALARINDA SAĞLIK OKURYAZARLIK SEVİYESİ VE İLAÇ UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Huri Seval Gönderen Çakmak
12:00 - 12:10 HS-007
KANITA DAYALI UYGULAMANIN KLİNİĞE AKTARILMASI DENEYİMİ: DELİRYUM DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülşen Kılıç
12:10 - 12:20 HS-008
SEDEF HASTALARINDA İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALANMA VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Emine Kıyak
12:20 - 12:30 HS-009
YOĞUN BAKIM HASTALARINDA BASINÇ ÜLSERİ NOKTA PREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Şerife Çetin
12:30 - 12:40 HS-010
KALP YETERSİZLİĞİ OLAN YAŞLILARDA GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTE VE DEPRESYON BELİRTİ DÜZEYİNİN UYKU KALİTESİNE ETKİSİ
 Abdullah Avcı
12:40 - 12:50 HS-011  KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN BİREYLERDEKİ YORGUNLUK DÜZEYİ VE UYKU KALİTESİ İLİŞKİSİ  Berna Akay
11 Ekim 2019, Cuma Salon E Oturum Başkanları: Dr. Güler Balcı Alparslan, Dr. Tuğçe Türten Kaymaz
11:10 - 11:20 HS-013 BRAKİTERAPİ ALAN JİNEKOLOJİK KANSERLİ HASTALARIN CİNSEL FONKSİYON DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  Nurgül Kaplan
11:20 - 11:30 HS-014 ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARININ ANTİ-TNF İLAÇ UYUMUNA MOBİL UYGULAMANIN ETKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA  Füsun Uzgör
11:30 - 11:40 HS-015 MULTİPLE SKLEROZLU KADINLARDA ÜRİNER İNKONTİNANSIN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ  Özgül Soyal
11:40 - 11:50 HS-016 HASTA VE HASTA YAKINLARININ KEMOTERAPİ BİLGİ DÜZEYLERİ İLE EĞİTİME İLİŞKİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  Nazime Akaltun
11:50 - 12:00 HS-017 KBY TANISI ALAN DİYABETİK VEYA HİPERTANSİF HASTALARA HEMŞİRE TAR. VER. EĞİT. BAZI PARA. VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ  Ayşe Şahin
12:00 - 12:10 HS-018 KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARIN HASTALIK ALGILARI VE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  Esra Çavuşoğlu
12:10 - 12:20 HS-019 KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA SOSYAL DESTEĞİN İLAÇ UYUMUNA ETKİSİ  Esra Karagöz
12:20 - 12:30 HS-020 ERİŞKİN HASTANESİNDE YATAN HASTALARDA DÜŞME OLAYLARININ TANIMLAYICI ANALİZİ Gülçin Ekinci 
12:30 - 12:40 HS-021
DERMATOLOJİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURAN KRONİK KAŞINTILI HASTALARDA STRES DÜZEYİ VE STRESLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ
Dilek Efe Arslan
12:40 - 12:50 HS-022 ASTIM HASTALARINDA D TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DİYET DESTEĞİ KULLANIMI VE ASTIM KONTROLÜYLE İLİŞKİSİ Zeynep Erdoğan
12 Ekim 2019, Cumartesi Salon E Oturum Başkanları: Dr. Emine Kıyak, Dr. Pınar Zorba Bahçeli
11:00 - 11:10 HS-023 SICAK UYGULAMANIN PALYATİF ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN BAKIM VERENLERİNİN KAYGI VE KONFOR DÜZEYİNE ETKİSİ Güler Duru Aşiret
11:10 - 11:20 HS-024 HEMODİYALİZ HASTALARININ SAĞLIKTA VE HASTALIKTA KONTROL ALGILARIYLA KORUYUCU AYAK BAKIMI DAVRANIŞLARI ARASINDAKI İLİŞKİ Dilek Mut
11:20 - 11:30 HS-025 OSTEOARTRİTLİ BİREYLERİN AĞRI, FİZİKSEL FONKSİYON, TUTUKLUK VE KİNEZYOFOBİ DÜZEYLERİ Nurhan Doğan
11:30 - 11:40 HS-026 AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA DİSPNE VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ Seda Kurt
11:40 - 11:50 HS-027 EPİLEPSİ HASTALARINDA YORGUNLUK VE UYKU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yasemin Zeyrek
11:50 - 12:00 HS-028
YAŞLI HASTALARIN FONKSİYONEL KAPASİTELERİ İLE MALNUTRİSYON DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Nevin Doğan 
12:00 - 12:10 HS-029 ÖĞRENCİLERİN METABOLİK SENDROM RİSK BİLEŞENLERİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Eylem Topbaş
12:10 - 12:20 HS-030 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE VAKA TEMELLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN A. ÖZ-YETERLİLİK VE ELEŞTİREL D.D. ETKİSİ: KARMA YÖNTEM Rukiye Burucu 
12:20 - 12:30 HS-031 D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ OLAN BİREYLERİN YAŞAM TARZLARININ BELİRLENMESİ Emine Kıyak
12:30 - 12:40 HS-032 SİGARA İÇEN AKUT KORONER SENDROMLU HASTALARDA MOTİVASYONEL GÖRÜŞME YÖNTEMİNİN SİGARA BIRAKMA ÜZERİNE ETKİSİ Filiz Dilek