Sözlü Bildiri Programı

 

Tarih Salon Saat Bildiri
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 1
10 EKİM 2020 SALON C 10:00 – 10:10 SS-001

NADİR BİR NAZOKOMİYAL ENFEKSİYON ETKENİ: ÇOKLU İLAÇ DİRENCİ OLAN MYROİDES ODORATİMİMUS

Barış Eser1, Ünsal Savcı2

1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Abd, Nefroloji Bd
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Abd

10 EKİM 2020 SALON C 10:10 – 10:20 SS-002

ÜLSERATİF KOLİT HASTALARINDA YENİ BİR AKTİVİTE BELİRTECİ; NÖTROFİL / EOZİNOFİL ORANI

Mehmet Suat Yalçın1

1Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.b.d.

10 EKİM 2020 SALON C 10:20 – 10:30 SS-003

DİRENÇLİ HİPERTANSYONDA HİPERTANSYON SÜRESİNİN ETKİSİ

Mustafa Temizel1

1Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medicana International İstanbul Hastanesi

10 EKİM 2020 SALON C 10:30 – 10:40 SS-004

ÜLSERATİF KOLİT HASTALIK AKTİVİTESİ İLE SERUMDA BAKILAN 25-OH VİTAMİN D DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Esra Yırtar1, Fatih Kamış1, Yavuz Beyazıt2

1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd, Genel Dahiliye Bölümü
2Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd, Gastroenteroloji Bölümü

10 EKİM 2020 SALON C 10:40 – 10:50 SS-005

BÖBREK TRANSPLANTASYONLU HASTALARDA ERKEN DÖNEM İDRAR YOLU ENFEKSİYONU VE ÜRETERAL STENT ÇIKARILMA ZAMANIYLA İLİŞKİSİ

Abdullah Gül1, Murat Öztürk1

1Sbü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Departmanı, Bursa

10 EKİM 2020 SALON C 10:50 – 11:00 SS-006

COVID-19 ENFEKSİYONUNDA MORTALİTENİN ERKEN KLİNİK VE LABORATUVAR BELİRLEYİCİLERİ

Betül Erişmiş1, 2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Evde Hasta Bakımı Programı

10 EKİM 2020 SALON C 11:00 – 11:10 SS-007

GERİATRİK HASTALARDA DİYABET REGÜLASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özlem Kandemir Alibakan1, İlkim Deniz Toprak2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof.dr. Cemil Tascıoğlu Şehir Hastanesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

10 EKİM 2020 SALON C 11:10 – 11:20 SS-008

AKUT ÜST GASTROİNTESTİNAL KANAMA İLE İZLENEN HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Attila Önmez1

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

10 EKİM 2020 SALON C 11:20 – 11:30 SS-009

AMBULATUVAR ARTERİYEL STİFFNESS İNDEKSİN, SCORE RİSKİ İLE ELDE EDİLEN VASKÜLER YAŞI ÖNGÖRDÜRMEDEKİ YERİ

Elif Hande Özcan Çetin1, Mehmet Akif Erdöl1

1Ankara Şehir Hastanesi

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 2
10 EKİM 2020 SALON C 12:45 – 12:55 SS-010

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ İLE BİRLİKTE BİLİŞSEL BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİN KARAKTERİSTİKLERİNİN TANIMLANMASI

Cihan Heybeli1, Pınar Soysal2

1Muş Devlet Hastanesi Nefroloji Kliniği
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Geriatri Bilim Dalı

10 EKİM 2020 SALON C 12:55 – 13:05 SS-011

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI NEDENİYLE HOSPİTALİZE EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Ece Ünal Çetin1, Fatih Kamış1, Yavuz Beyazıt2, Adil Uğur Çetin1, Hande Yarıcı1, Orhan Çiçek1

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İç Hastalıkları Abd, Genel Dahiliye Bölümü
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İç Hastalıkları Abd, Gastroenteroloji Bölümü

10 EKİM 2020 SALON C 13:05 – 13:15 SS-012

İÇ HASTALIKLARI SERVİSİNDE KRİTİK COVİD-19 HASTALARINDA İMMUN PLAZMA TEDAVİ UYGULAMASI VE KLİNİK SONUÇLAR

Sertaç Erarslan1, Türkan Paşalı Kilit1

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi

 

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 3
10 EKİM 2020 SALON C 14:30 – 14:40 SS-013

COVID-19 HASTALARINDA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK ERKEN UYARI İŞARETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Pamir Çerçi1, Hakan Akgün3, İbrahim Vasi2, Anıl Uçan2

1Eskişehir Şehir Hastanesi Allerji Ve İmmünoloji Bilim Dalı
2Eskişehir Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
3Eskişehir Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

10 EKİM 2020 SALON C 14:40 – 14:50 SS-014

HİPERTANSİYON HASTALARINDA TEDAVİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Ahmet Batmaz1Türkan Paşalı Kilit1

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 4
10 EKİM 2020 SALON C 16:15 – 16:25 SS-017

KRONİK HEPATİT B’YE BAĞLI SİROZDA LAMİVUDİN KULLANIMI İLE ARTAN ASİT NATURAL KİLLER HÜCRELERİ: PİLOT ÇALIŞMA

İbrahim Hakkı Köker1, Gülbin Ünsal2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bd;
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bd

10 EKİM 2020 SALON C 16:25 – 16:35 SS-018

SOMALİ'DE ÜREMİK PERİKARDİTE SEKONDER MASİF HEMOPERİKARDİYUM OLGUSUNUN BAŞARILI YÖNETİMİ

Abdulkamil Abdullahi Adani1, Said Abdirahman Ahmed1, Necmettin Yanmaz2, Betül Erişmiş3, Abdulbaki Kumbasar3

1Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Mogadişu
2Sbü Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Adana
3Sbü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

10 EKİM 2020 SALON C 16:35 – 16:45 SS-019

SOMALİ’DE PULMONER EMBOLİ İLE PREZENTE OLAN NEFROTİK SENDROM OLGUSU

Mohamed Osman Omar1, Abdikamil Abdullahi Adan1, Betül Erişmiş2, Hilmi Erdem Sümbül3, Abdulbaki Kumbasar2

1Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Mogadişu
2Sbü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Sbü Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Adana

10 EKİM 2020 SALON C 16:45 – 16:55 SS-020

TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN PARATİROİD ADENOMUNUN LOKALİZASYONUNU BELİRLEMEDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Muhammed Erkam Sencar 1, Murat Çalapkulu1Davut Sakız2, İlknur Öztürk Ünsal 1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği
2Mardin Devlet Hastanesi

10 EKİM 2020 SALON C 16:55 – 17:05 SS-021

OBEZİTE CERRAHİSİNİN KAN BASINCI VE METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ: TEK MERKEZ TECRÜBESİ

Aynur Acıbuca1, Hakan Yabanoğlu2

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr Turgut Noyan Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Abd
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr Turgut Noyan Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Abd

10 EKİM 2020 SALON C 17:05 – 17:15 SS-022

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI

Ayşegül Ertınmaz Özkan1

1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 5
10 EKİM 2020 SALON C 17:30 – 17:40 SS-023

POLİFARMASİ VE GERİATRİK SENDROMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

Uğur Kalan1, Ferhat Arık2

1Ermenek Devlet Hastanesi
2Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi

10 EKİM 2020 SALON C 17:40 – 17:50 SS-024

HEMODİYALİZ HASTALARINDA COVİD-19’ A BAĞLI MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN SAPTANMASI

Mahmut Gök1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Servisi

10 EKİM 2020 SALON C 17:50 – 18:00 SS-025

POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA KAROTİS ARTER İNTİMA MEDİA KALINLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Kadircan Karatoprak1, Ersen Karakılıç2

1T.c. Sağlık Bakanlığı Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 6
11 EKİM 2020 SALON C 10:00 – 10:10 SS-026

DİYABETİK OLMAYAN SIÇANLARDA; SOTALOL’ÜN İNDÜKLEDİĞİ QTC UZAMASINA EMPAGLİFLOZİNİN KORUYUCU ETKİSİ

Veysel Özgür Bari̇ş1, 2, Adnan Berk Dinçsoy2, Esra Gedikli2, Ayşen Erdem2

1Dr. Ersin Arslan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep
2Hacettepe Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara

11 EKİM 2020 SALON C 10:10 – 10:20 SS-027

SGLT-2 İNHİBİTÖRLERİNİN VE ACE İNHİBİTÖR /ARB LERİN ALBUMİNÜRİ ÜZERİNE ETKİSİ

Özgür Altun1, Şengül Aydın Yoldemir1, Tufan Tükek2

1T.c Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü Prof Dr.cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

11 EKİM 2020 SALON C 10:20 – 10:30 SS-028

ROMATOİD ARTRİT'Lİ HASTALARDA OTOİMMÜN TİROİDİT SIKLIĞI VE KLİNİĞE ETKİSİ

Erkan Kayar1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi

11 EKİM 2020 SALON C 10:30 – 10:40 SS-029

DİYABETİK HASTALARDA DPP-4 İNHİBİTÖRLERİNİN METABOLİK ETKİLERİ

Feyzi Gökosmanoğlu1Gülşah Bayçelebi2

1Medicana İnternational Samsun Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, Samsun
2Atasam Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Samsun

11 EKİM 2020 SALON C 10:40 – 10:50 SS-030

DAHİLİYE POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN ÇÖLYAK HASTALARINDA DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLER

Şevki Konür1

1S.b.ü. Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

11 EKİM 2020 SALON C 10:50 – 11:00 SS-031

AKUT PANKREATİT TANILI HASTALARIN BİLİER VE NON-BİLİER AYIRIMINDA , PROGNOSTİK NUTRİSYONEL İNDEKSİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nazire Aladağ1

1Kartal Dr.lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

11 EKİM 2020 SALON C 11:00 – 11:10 SS-032

AKUT LÖSEMİ TANILI HASTALARDA TEDAVİ YANITININ VE SAĞKALIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Alpay Medetalibeyoğlu1, Meliha Nalçacı1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

11 EKİM 2020 SALON C 11:10 – 11:20 SS-033

DİYABETİK RETİNOPATİ GELİŞİMİNDE FETUİN-A VE OSTEOPONTİN DÜZEYİNİN ÖNEMİ

Oguzhan Aksu2, Özlem Baykal1

1Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi
2Aydın Devlet Hastanesi

11 EKİM 2020 SALON C 11:20 – 11:30 SS-034

KOMPANZE KRONİK BÖBREK HASTALARINDA ACİL HEMODİYALİZ GEREKSİNİMİ VE PROGRESYON NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Mine Karadeniz 1

1Hacettepe Üniversitesi, Hematoloji Anabilim Dalı

11 EKİM 2020 SALON C 11:30 – 11:40 SS-035

TİROİD BEZİ BENİGN KİSTİK NODÜLLERİN TEDAVİSİNDE ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE ETANOL ABLASYONUN ROLÜ

Emrah Karatay1, Özlem Türkoğlu2

1T.c. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
2İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 7
11 EKİM 2020 SALON C 11:45 – 11:55 SS-036

BENİGN TİROİD NODÜLLERİNDE RF ABLASYON İLE MİKRODALGA ABLASYON UYGULANAN HASTALARIN KLİNİK VE FONKSİYONEL SONUÇLARI

Mirkhalig Javadov1, Emrah Karatay2

1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Abd
2T.c.sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği

11 EKİM 2020 SALON C 11:55 – 12:05 SS-037

ALLERJİK RİNİT TANISINDA HANGİ TESTİ SEÇELİM?

Ali Selçuk1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İmmünoloji Ve Allerji

11 EKİM 2020 SALON C 12:05 – 12:15 SS-038

ORAL İZOTRETİNOİN TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA KARACİĞER ENZİM VE LİPİT DEĞERLERİNİN YAKIN TAKİBİ GEREKLİ Mİ?

Duygu Gulseren1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

11 EKİM 2020 SALON C 12:15 – 12:25 SS-039

COVİD – 19 TANISIYLA YATAN HASTALARIN YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih Türker2, Betül Çavuşoğlu Türker1

1S.b.ü Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
2S.b.ü Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

11 EKİM 2020 SALON C 12:25 – 12:35 SS-040

SİROZ ETİYOLOJİSİNE GÖRE KOMPLİKASYON GELİŞİMİNDE FARK VAR MI?

Fatih Türker1, Erdem Koçak2

1S.b.ü Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
2Tc Demiroğlu Bilim Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 8
11 EKİM 2020 SALON C 12:45 – 12:55 SS-041

ONURLU BİR YAŞAM İÇİN PALYATİF BAKIM

Zeynep Altın1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

11 EKİM 2020 SALON C 12:55 – 13:05 SS-042

ABO VE RH KAN GRUPLARI PSORİATİK ARTRİT GELİŞİMİ İÇİN RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR?

Ali Çetinkaya1, Samet Karahan2

1Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi; İç Hastalıkları
2Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi; Romatoloji

11 EKİM 2020 SALON C 13:05 – 13:15 SS-043

NONALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞININ ABDOMİNAL AORT ÇAPLARI VE ANA İLİAK ARTER ÇAPLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Kadihan Yalçın1

1Medipol Sağlık Gurubu - Bahçelievler Nisa Hastanesi

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 9
11 EKİM 2020 SALON C 13:30 – 13:40 SS-044

DAHİLİ YOĞUN BAKIM TEDAVİSİ SONRASI PALYATİF BAKIM MERKEZİNE NAKİL EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nuray Yılmaz Çakmak1, Salih Başer2, Emin Gemcioğlu2, Kadriye Kahveci3

1Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği ,palyatif Bakım Merkezi
2Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
3Ankara Şehir Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği ,palyatif Bakım Merkezi

11 EKİM 2020 SALON C 13:40 – 13:50 SS-045

ERİŞKİN SELEKTİF İMMÜNGLOBULİN A EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ

Fevzi Demirel1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İmmünoloji Ve Allerji Hastalıkları Kliniği

11 EKİM 2020 SALON C 13:50 – 14:00 SS-046

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA SERUM MG, NO VE IMA SEVİYELERİ

Serkan Bakırdöğen1, Ceren Demir1, Hakan Türkön2, Dilek Ülker Çakır2Burak Tok1

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

11 EKİM 2020 SALON C 14:00 – 14:10 SS-047

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALARINDA İNFLAMASYON MARKERLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sümeyra Alan Yalım1

1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği