Sözlü Bildiri Sonuçları

TARİH SALON SAAT BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI KONUŞMACI
11 Ekim 2018, Perşembe Salon F Oturum Başkanları: Dr. Ahmet Şeref DEMİREL, Dr. Tufan TÜKEK
09:00-09:10 SS-001 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ HASTALARINDA CMV MERAL ILGAZ ERGİN
09:10-09:20 SS-002 STEMI ORTALAMA SERUM POTASYUM SEVİYESİ İLE MORTALİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ MUSTAFA ADEM TATLISU
09:20-09:30 SS-003 NON-DİYABETİK OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI HASTALARINDA İNSÜLİN DİRENCİ VE FİBROBLAST BÜYÜME FAKTÖR 23 MELAHAT ÇOBAN
09:30-09:40 SS-004 DENEYSEL MİDE ÜLSERİ MODELİNDE GHRELİNİN KORUYUCU VE TEDAVI EDİCİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI EZEL TAŞDEMİR
09:40-09:50 SS-005 APELİN EOTAKSİN VE VİSFATİN'İN TİP 2 DİYABET İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ EZEL TAŞDEMİR
09:50-10:00 SS-006 OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI HASTALARINDA ANJİOGENİK BÜYÜME FAKTÖRÜ SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ İLİŞKİSİ MELAHAT ÇOBAN
Oturum Başkanları: Dr. Yücel ARMAN, Dr. Bülent ÖZİN
10:30-10:40 SS-007 İRRİTABL BARSAK SENDROMU HASTALARINDA SANTRAL İLETİ ZAMANI RECEP CİVAN YÜKSEL
10:40-10:50 SS-008 DİYALİZ HASTALARINDA DİYALİZ ÖNCESİ VE SONRASI ÜRİK ASİT DÜZEYİNDEKİ DEĞİŞİM İLE DİYALİZ YETERLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ OKTAY BOZKURT
10:50-11:00 SS-009 RİTUKSİMAB TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA HBV SEROKONVERSİYONU İLYAS ÖZTÜRK
11:00-11:10 SS-010 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN KARDİYAK ETKİLERİ: GÜVENLİ Mİ? KUDRET KESKİN
11:10-11:20 SS-011 DİRENÇLİ HİPERTANSİYONU OLAN HASTALARDA PLAZMA APELİN DÜZEYLERİ KUDRET KESKİN
11:20-11:30 SS-012 OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI   HASTALARINDA UROTENSİN ΙΙ İLE RENAL FONKSİYON İLİŞKİSİ MELAHAT ÇOBAN
Oturum Başkanları: Dr. Timur Selçuk AKPINAR, Dr. İhsan ERTENLİ
13:30-13:40 SS-013 DÜŞÜK EJEKSİYON FRAKSİYONLU KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARINDA SERUM ENDOTROFİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI HASAN ERUZUN
13:40-13:50 SS-014 SERUM SELENYUM DÜZEYİ, HEMODİYALİZ HASTALARINDAKİ VASKÜLER KALSİFİKASYON İLE BAĞLANTILI MIDIR? HAKKI YILMAZ
13:50-14:00 SS-015 HİPOMAGNEZEMİ'Sİ OLAN HASTALARDA DİYABET VE PREDİYABET SIKLIĞININ BELİRLENMESİ. İNSÜLİN DİRENCİ'NİN ROLÜ VAR MI? HAKKI YILMAZ
14:00-14:10 SS-016 YENİ TANI TİP2 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA TEDAVİ PARAMETRELERİNİN OKSİDATİF STRES VE ATEROSKLEROZ ÜZERİNE ETKİSİ SEDAT YILDIRIM
14:10-14:20 SS-017 RENAL KORTİKAL SERTLİK PREDİYABET VE TİP II DM HASTALARINDA BELİRGİN ARTMIŞTIR VE ALBUMİNÜRİ İLE YAKIN İLİŞKİLİDİR. HİLMİ ERDEM SÜMBÜL
14:20-14:30 SS-018 HİPERTRİGLİSERİDEMİYE BAĞLI AKUT PANKREATİT GELİŞİMİ: CİDDİ BİR DURUM ELMAS BİBERCİ KESKİN
14:30-14:40 SS-019 HİPERTANSİF HASTALARDA VE SAĞLIKLI BİREYLERDE 24 SAAT BOYUNCA BÖBREK REZİSTİF İNDEKSİNDEKİ DEĞİŞİM DERYA DEMİRTAŞ
14:40-14:50 SS-020 TİP 2 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA MİNDİN DÜZEYLERİNİN RETİNOPATİ VE PROTEİNÜRİ İLE İLİŞKİSİ İBRAHİM DOĞAN
14:50-15:00 SS-021 KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA ORUÇ AÇLIĞININ RENAL FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ BARIŞ ESER
Oturum Başkanları: Dr. Murat KÖSE, Dr. Sedat KİRAZ
16:45-16:55 SS-022 NON-ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALARINDA SERUM ADROPİN DÜZEYLERİ ORKİDE KUTLU
16:55-17:05 SS-023 YOĞUN BAKIM HASTALARINDA SİNSİ ÖLDÜRÜCÜ: HEMOFAGOSİTİK SENDROM ŞÜKRİYE MİRAY KILINÇER BOZGÜL
17:05-17:15 SS-024 DİYABETİK MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLU HASTALARDA SERUM ENDOKAN VE ADMA DÜZEYLERİ AYŞEGÜL KALYON
17:15-17:25 SS-025 ALKOL DIŞI SEBEPLERE BAĞLI KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA D-DİMER/FİBRİNOJEN ORANI VE GH/IGF-1 ORANIN DEĞERLENDİRİLMESİ HARUN DÜĞEROĞLU
12 Ekim 2018, Cuma Salon F Oturum Başkanları: Dr. Levent KILIÇ, Dr. Tufan TÜKEK
09:00-09:10 SS-026 E. COLİ VE E. FAECALİS İLE KOLONİZE RENAL TAŞLARDA HO: YAG LAZER VE PNÖMOTİK LİTOTRİPSİNİN İN VİTRO BAKTERİSİDAL ETKİSİ BARIŞ ESER
09:10-09:20 SS-027 NESFATİN-1'İN SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA TANISAL VE PROGNOSTİK DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI İLKİM DENİZ TOPRAK
09:20-09:30 SS-028 DİYABETİK VE NON-DİYABETİK HASTALARIN KURU GÖZ PARAMETRELERİNİN KIYASLANMASI MUHARREM BAYRAK
09:30-09:40 SS-029 ÜVEİTLİ HASTALARDA ÇÖLYAK HASTALIĞI SIKLIĞI BANU ERTÜRK
09:40-09:50 SS-030 DÜŞÜK KİLOLU YETİŞKİNLERDE GENEL SAĞLIK DURUMU VE ENTERAL ÜRÜN DESTEĞİNİN GENEL SAĞLIK DURUMU ÜZERİNE ETKİSİ AYHAN LEVENT
09:50-10:00 SS-031 PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA PARATİROİDEKTOMİ SONRASI EPIKARDİYAL YAĞ DOKUSU KALINLIĞINDAKİ DEĞİŞİM MUSTAFA ÇALIŞKAN
Oturum Başkanları: Dr. Murat KÖSE, Dr. Bülent ÖZİN
10:30-10:40 SS-032 METABOLİK SENDROM İLE OSTEOARTRİT FENOTİPİ ARASINDAKİ İLİŞKİ DÜRİYE SILA KARAGÖZ ÖZEN
10:40-10:50 SS-033 PARATİROİD ADENOMU VE VİTAMİN D SEHER KIR
10:50-11:00 SS-034 EVRE 1 VE EVRE 2 HİPERTANSİYON HASTALARINDA DENGE DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜHEYLA UZUN
11:00-11:10 SS-035 D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARDA TROMBOSİT İNDEKSLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ EKMEL BURAK ÖZŞENEL
11:10-11:20 SS-036 NÖROENDOKRİN DİFERANSİASYON GÖSTEREN LEZYONLARIMIZ ZEYNEP TUĞBA OZAN
11:20-11:30 SS-037 AKUT PANKREATİTTE ANTİBİYOTERAPİ VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİ NE KADAR DOĞRU KULLANIYORUZ? ELİF ERTÜRK
Oturum Başkanları: Dr. Ahmet Şeref DEMİREL, Dr. Tufan TÜKEK
13:30-13:40 SS-038 ROMATOİD ARTRİT HASTALARININ İŞLEVSELLİK, YETİYİTİMİ VE SAĞLIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ BAHAR DERNEK
13:40-13:50 SS-039 DİYABETİK AKUT MI'LI HASTALARDA ORTALAMA TROMBOSİT HACMİNİN ANJİOGRAFİK BULGULAR VE TROMBOSİT İNDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ TÜRKAN PAŞALI KİLİT
13:50-14:00 SS-040 ST ELEVASYONLU MİYOKART ENFARKTÜSÜ SEYRİNDE İNFARKT ALANI İLE CHADSVASC SKORU, İNFLAMATUAR VE OKSİDATİF SÜREÇ İLİŞKİSİ HASAN AYDIN BAŞ
14:00-14:10 SS-041 TÜRK TOPLUMUNDA STATİN KULLANIMININ LDL – KOLESTEROL DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİNİ GÖSTEREN ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK DERLEMESİ PINAR KIZILIRMAK
14:10-14:20 SS-042 AMİLOİDOZLU HASTALARDA BÖBREK SAĞKALIMI VE HASTA SAĞKALIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ ÜMMÜGÜLSÜM KESKİN
14:20-14:30 SS-043 İNDETERMİNE BİLİYER DARLIKLARIN AYIRICI TANISINDA ENDOSONOGRAFİNİN KLİNİK ETKİNLİĞİ RABİA DENİZ
14:30-14:40 SS-044 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLAN HİPOMAGNEZEMİK HASTALARDA ÜÇ AY SÜRELİ MAGNEZYUM REPLASMANININ PROTEİNÜRİ ÜZERİNE ETKİSİ CEREN DEMİR
14:40-14:50 SS-045 50 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERDE PNÖMOKOK VE HERPES ZOSTER AŞILARININ FARKINDALIĞI VE ECZACI BİLGİLENDİRMESİNİN ETKİLERİ MELDA BAHAP
14:50-15:00 SS-046 BEHÇET HASTALARINDA FİBROMİYALJİ SIKLIĞININ DEĞERLENDİRMESİ NİZAMEDDİN KOCA
Oturum Başkanı: Dr. Levent KILIÇ, Dr. İhsan ERTENLİ
16:45-16:55 SS-047 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI PROGRESYONUNA UYKU KALİTESİNİN ETKİSİ SEMA TERKENLİ
16:55-17:05 SS-048 TİP 2 DİYABETTE 65 YAŞ ALTI-ÜSTÜ AKIL OYUNLARI: BAŞARI AŞIRI MI OLDU ? FIRAT ÇAĞLAR ÇELİK
17:05-17:15 SS-049 ALKOL ZEHİRLENMELERİNDE HEMODİYALİZ TEDAVİSİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER : BİR YILLIK RETROSPEKTİF ANALİZ SİBEL ERSAN
17:15-17:25 SS-050 PREDİYABETİK HASTALARDA, ÜRİK ASİT VE BİLİRUBİN DÜZEYİNİN DİYABET GELİŞİMİNE ETKİSİ İHSAN ATEŞ
13 Ekim 2018, Cumartesi Salon F Oturum Başkanı: M. Akif KARAN, Dr. Tufan TÜKEK
09:00-09:10 SS-051 HELİKOBAKTER PİLORİ POZİTİFLİĞİNİN MİNERAL VE VİTAMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ GAZİ ÇAPAR
09:10-09:20 SS-052 GALEKTİN-3 SEVİYELERİNİN OBEZİTE VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİ BARTU AVCI
09:20-09:30 SS-053 AKUT PANKREATİT İLE BAŞVURAN HASTALARDA ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ İLE RANSON KRİTERLERİ VE CRP ARASINDAKİ İLİŞKİ MEHMET BANKİR
09:30-09:40 SS-054 HEMODİYALİZ HASTALARINDA TEKRARLAYICI HİPOTANSİF ATAKLARIN SIK VENTRİKÜLER EKSTRASİSTOLLERLE İLİŞKİSİ MELİKE ÖZKAN
09:40-09:50 SS-055 PREMENOPOZAL KADINLARDA SIK GÖRÜLEN DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE SORUN VİTAMİN K EKSİKLİĞİ OLABİLİR Mİ? TAHSİN KARAASLAN
Oturum Başkanı: Dr. Tufan TÜKEK, Dr. Sedat KİRAZ
10:30-10:40 SS-057 KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARIN TANISINDA TIRNAK YATAĞI VİDEOKAPİLLEROSKOPİNİN KULLANIMI SİBEL BAKIRCI
10:40-10:50 SS-058 HER2 POZİTİF ERKEN EVRE MEME KANSERLİ HASTALARDA TRASTZUMAB İLİŞKİLİ KARDİYOTOKSİSİTE: TEK MERKEZ DENEYİMİ SEMA NUR ARASAN
10:50-11:00 SS-059 PPI KULLANIMI VE İNTESTİNAL PARAZİTOZ SIKLIĞI ELVİNA ALMURADOVA
11:00-11:10 SS-060 TİP 2 DM'LU HASTALARDA SUBKLİNİK HİPOTİROİDİ VE GLİSEMİK KONTROL ARASINDAKİ İLİŞKİ RUHŞEN ÖZÇAĞLAYAN